4 Ιουν 2017

Χωρίς ενημέρωση για τις επιπτώσεις, προωθούν την κατασκευή του αεροδρομίου.

"Μην κάνετε σχέδια,...θα μείνουνε στα χαρτιά!".

 Ενώ προωθούν τις διαδικασίες για την κατασκευή αεροδρομίου ανάμεσα σε 26 οικισμούς, στον ελαιώνα του Καστελλίου, οι θεσμικοί φορείς (Δήμος, Περιφέρεια, Υπουργείο Υποδομών) αδιαφορούν και συνεχίζουν να “κρατούν στο σκοτάδι” τους κατοίκους της περιοχής για τις επιπτώσεις της κατασκευής και λειτουργίας του αεροδρομίου.
 Παρά τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, περιορίζονται σε αοριστίες και διαφημιστικές υποσχέσεις μιας δήθεν ανάπτυξης, προβάλλοντας ανυπόστατα στερεότυπα ευρείας κατανάλωσης!
 Μοναδική πηγή ενημέρωσης, εδώ και μια δεκαετία, είναι οι σχετικές ημερίδες που οργάνωσε ο σύλλογος μας, με την συμμετοχή ειδικών επιστημόνων και συλλογικοτήτων.
 Πρόσφατα επισημάναμε άλλη μια φορά την εγκληματική έλλειψη ενημέρωσης και όσα συνεπάγονται, αυτή τη φορά, με παρέμβασή μας προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μινώα Πεδιάδας 

 Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 Όλοι σας γνωρίζετε τις θέσεις μας και τον αγώνα μας ενάντια στην κατασκευή ενός δεύτερου αεροδρομίου στην ίδια περιοχή, στην πεδιάδα του Καστελλίου. Έχει ήδη πληρώσει μεγάλο τίμημα η
περιοχή με την κατασκευή και λειτουργία του στρατιωτικού αεροδρομίου. Και παρά το ότι όλοι σας
βλέπετε ότι δεν συνάδει με την λογική η κατασκευή ενός μεγάλου πολιτικού αεροδρομίου ακριβώς δίπλα στο ήδη υπάρχον στρατιωτικό, με ότι αυτό συνεπάγεται, στηρίζετε αυτό το καταστροφικό έργο, άλλοι ενεργητικά και άλλοι παθητικά. Ενώ γνωρίζετε ότι δεν είναι έργο ανάπτυξης για την περιοχή αλλά εξυπηρετεί άλλες σκοπιμότητες, και άλλων τα συμφέροντα, το παρακολουθείτε να προχωρά προς την υλοποίησή του, με μία εκκωφαντική σιωπή. Όμως η σιωπή σημαίνει συνενοχή. Το γνωρίζετε ότι το έργο θα καταστρέψει μια γη υψηλής παραγωγικότητας, κι ότι θα υποβαθμίσει τη ζωή των κατοίκων του, πολλοί από τους οποίους θα χάσουν τις περιουσίες τους. Πόσα χρόνια θα ζουν με τα χρήματα της απαλλοτρίωσης, αν τα πάρουν; Και μετά; Μετά θα νοσταλγούν τη γη που κάθε χρόνο τους έδινε ένα εισόδημα, τους έδινε λάδι. Το καλύτερο λάδι ελιάς της υφηλίου παράγεται σε αυτόν τον τόπο που χρόνια τώρα τον αφήνετε στο έλεος των ξένων συμφερόντων, αντί να τον προστατεύσετε. Όμως, όπως λέτε, είναι πολλά τα λεφτά. Φαίνεται πως δεν μπορεί να πάει κανείς κόντρα στα λεφτά, ιδίως αν είναι πολλά, και ιδίως αν κάθεται σε καρέκλα που δεν θέλει να χάσει. 

 Με τη διεθνή σύμβαση, που υπογράφηκε στις 25 Ιουνίου 1998 στην πόλη Άαρχους της Δανίας από τριάντα πέντε κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, και υπέγραψαν εκ των υστέρων άλλα δέκα κράτη, κατοχυρώνονται συγκεκριμένα δικαιώματα στον τομέα του περιβάλλοντος και, ειδικότερα, τα δικαιώματα: α) της πρόσβασης σε πληροφορίες για θέματα περιβάλλοντος, τις οποίες κατέχουν οι δημόσιες αρχές, β) της συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων που αφορούν τα θέματα αυτά, και γ) της δικαστικής προστασίας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω δύο δικαιωμάτων. Η διεθνής αυτή σύμβαση κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 3422/2005 (ΦΕΚ Α΄303). 

 Στο προοίμιο τής Σύμβασης η κατοχύρωση των σχετικών δικαιωμάτων συνδέεται με τα ατομικά δικαιώματα, την αρχή της αειφορίας και την αρχή της διαφάνειας και εξαγγέλλεται ρητώς ότι στους σκοπούς της Σύμβασης περιλαμβάνεται και η ενίσχυση της Δημοκρατίας. Με τη Σύμβαση επιβάλλεται ενημέρωση ενεργητική, δηλαδή η υποχρέωση των αρμόδιων αρχών να διαδίδουν με δική τους πρωτοβουλία τις κρίσιμες περιβαλλοντικές πληροφορίες, να διευκολύνουν το κοινό στην αναζήτησή τους και να ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με τα δικαιώματά τους για ενημέρωση και συμμετοχή. Kατοχυρώνεται, ρητώς, το δικαίωμα δικαστικής προστασίας κατά της άρνησης των αρμόδιων υπηρεσιών να παράσχουν περιβαλλοντική πληροφόρηση με την παραπάνω έννοια και κατά των πράξεων ή παραλείψεών τους, οι οποίες έχουν ως συνέπεια την παρεμπόδιση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις διαδικασίες για την έκδοση αποφάσεων που αφορούν ζητήματα περιβάλλοντος. Γενικώς, ενισχύεται η κατοχύρωση του δικαιώματος συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων από τις αρχές. 

 Μετά την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών της ΕΕ και την κύρωση της Σύμβασης του Άαρχους αναγνωρίζεται και κατοχυρώνεται από το δίκαιο στη χώρα μας, κατά τρόπο ειδικό και σαφή, το δικαίωμα μεμονωμένων προσώπων και συλλογικών φορέων, να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες, που κατέχουν οι αρμόδιες αρχές και αφορούν θέματα περιβάλλοντος και να μετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τα θέματα αυτά, όπως είναι, κατά κύριο λόγο, η διαδικασία αξιολόγησης των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που αποτελούν το βασικό μέτρο ελέγχου του σεβασμού των κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, συνιστά υποχρέωση της δημοτικής αρχής η ουσιαστική ενημέρωση των δημοτών όσον αφορά τις επιπτώσεις που θα έχει στην ζωή τους και στον τόπο μας η κατασκευή και λειτουργία του νέου αερολιμένα στο Καστέλλι Πεδιάδας. Η διαχρονική έλλειψη ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης ενημέρωσης για τις επιπτώσεις της κατασκευής και λειτουργίας του αεροδρομίου στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, κάνει να φαίνεται γελοίο το αίτημα για ένα δημοψήφισμα για την αποδοχή ή όχι του αεροδρομίου. 

 Κι όμως, παρότι ο ίδιος ο δήμαρχος είχε δεσμευτεί δημοσίως, για δεύτερη φορά, ότι άμεσα θα καλούσε ειδικούς να ενημερώσουν τους δημότες σε λαϊκή συνέλευση , δεν το έκανε. Με αποτέλεσμα όχι μόνον ο δήμαρχος αλλά και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι να βρίσκονται εκτεθειμένοι τα μέγιστα έναντι του νόμου, με ότι αυτό συνεπάγεται. 

 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αποτελεί δικαίωμα, δεν αποτελεί όμως υποχρέωση του δημότη ως μεμονωμένο πρόσωπο, ή ενός συλλόγου, ή μιας περιβαλλοντικής οργάνωσης να ζητά από την οποιαδήποτε αρχή να πράξει το καθήκον της. Θα έπρεπε να το πράξετε όχι από φόβο έναντι του νόμου, στον οποίο χρόνια τώρα εκτίθεσθε, μα να το πράξετε από αγάπη για την ζωή αυτού του τόπου. Αυτού του τόπου και αυτών των δημοτών που θα έπρεπε να υπηρετείτε και όχι να εξουσιάζετε. Να το πράξετε, όχι επειδή ο νόμος της πολιτείας σάς υποχρεώνει, αλλά επειδή η εσωτερική σας συνείδηση σας οδηγεί. Να το πράξετε, επειδή νοιάζεστε πραγματικά για την ποιότητα ζωής των δημοτών που σας εμπιστεύθηκαν με την ψήφο τους ότι θα υπηρετήσετε με καθαρή ματιά, εντιμότητα, γενναιότητα και τόλμη αυτόν τον τόπο, ασχέτως αν βρίσκεσθε στην συμπολίτευση ή στην αντιπολίτευση. Έχετε χρέος να προστατεύσετε αυτόν τον τόπο και τους ανθρώπους του. Πώς το πράττετε; Μέσω της άγνοιας και της αδράνειας; Της δικής σας και των δημοτών; 

 Αφήνετε στην τύχη τους τόσες οικογένειες που θα χρειαστεί σε περίοδο κρίσης να μετεγκατασταθούν αφού τα σπίτια τους βρίσκονται λίγα μέτρα μακριά από τον αεροδιάδρομο, χωρίς να ρωτάτε τι επιλέγουν αυτοί για τη δική τους ζωή. Υπάρχει άραγε μεγαλύτερο έλλειμμα δημοκρατίας; Να αφήνετε εκτεθειμένο τον πολίτη σε ένα έργο που στην καλύτερη περίπτωση θα τον αιφνιδιάσει διώχνοντάς τον από την εστία του; Τη στιγμή μάλιστα που δεν προβλέπεται καμιά αποζημίωση; Που αν δεν έχει την οικονομική ευχέρεια να μετεγκατασταθεί η ζωή του θα αλλάξει προς το χειρότερο; Που τον αφήνετε σε πλήρη άγνοια, ενώ έχετε την υποχρέωση βάσει του νόμου να τον ενημερώσετε; Δεν επιθυμείτε οι δημότες να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους; Προτιμάτε να πιστεύουν ότι είναι ανίσχυροι μπροστά στις αποφάσεις μιας κεντρικής εξουσίας για να είναι εύκολα χειραγωγήσιμοι γενικώς; 'Εχετε δώσει όρκο. Μην τον ξεχνάτε! Ναι, έχετε χρέος απέναντι στον ανυποψίαστο δημότη, ο οποίος -παρεμπιπτόντως- εάν ζημιωθεί από την κατασκευή ή λειτουργία του αεροδρομίου, μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον σας επειδή δεν τον ενημερώσατε παρότι είχατε την υποχρέωση. 

 Ας δούμε επίσης τι έχει γίνει με την προσφυγή του πρώην δήμου Καστελλίου, η διοίκηση του οποίου ήταν αντίθετη με τη δημιουργία του αεροδρομίου. Οι προσφυγές των πολιτών από τους πρώην δήμους Καστελλίου και Αρκαλοχωρίου και της Οικολ. Παρέμβασης Ηρακλείου εκδικάστηκαν την 1η Φεβρουαρίου 2017. Σύμφωνα με τον νόμο, ο δικηγόρος του σημερινού δήμου Μινώα Πεδιάδας όφειλε να παρίσταται ή τουλάχιστον, αν δεν γινόταν να παρασταθεί, να καταθέσει την απόφαση της οικονομικής επιτροπής για την νομιμοποίηση της εκδίκασης, ή να ζητήσει αναβολή. Όφειλε να εκπροσωπήσει το δήμο είτε με την φυσική του παρουσία είτε μέσω εγγράφων, δηλώνοντας ξεκάθαρα τις προθέσεις του δήμου. Έπρεπε δηλαδή ή να παρασταθεί στηρίζοντας την αρχική προσφυγή, ή να δηλώσει ότι ο νυν δήμος παραιτείται από την προσφυγή. Γνωρίζουμε ότι ο δήμος δεν εκπροσωπήθηκε στην εκδίκαση αυτής της τόσο σημαντικής υπόθεσης μέσω της φυσικής παρουσίας κάποιου δικηγόρου με υπαιτιότητα της σημερινής δημοτικής αρχής, υπακούοντας στις ικεσίες κυβερνητικών αλλά και τοπικών πολιτικών παραγόντων. Αυτό χαρακτηρίσθηκε από νομικούς κύκλους επαίσχυντο και προσβλητικό για τους δημότες του δήμου μας. Αν δεν κατατέθηκαν έγγραφα για την νομιμοποίηση της εκδίκασης, ο δήμος είναι εκτεθειμένος και νομικά και θα του καταλογιστεί δαπάνη, το κόστος της οποίας δεν το γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά ότι αυτό το -όποιο- κόστος καταλήγει τελικά να βαρύνει τους δημότες. 

 Κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, σας καλούμε έστω και την ύστατη τούτη ώρα, θεωρώντας καλοπροαίρετα ότι ευρίσκεστε σε μεγάλη πλάνη, να αναθεωρήσετε τη στάση σας και να στρατευθείτε μαζί μας για την ματαίωση της επερχόμενης καταστροφής του τόπου μας. Στη συνέχεια όλοι μαζί φορείς και πολίτες να σχεδιάσουμε από κοινού το μέλλον του τόπου μας χωρίς παραταξιακές αγκυλώσεις .Γιατί ο τόπος μας έχει ασύγκριτα πλεονεκτήματα τα οποία όμως απαιτούν όραμα και σχεδιασμό. Μπορείτε; 

                 Η Πρόεδρος                                                       Η Γραμματέας 
            Μουράτη Μαρίνα                                             Κριτσιλίδου Νόπη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα ανώνυμα σχόλια προσωπικών αντιπαραθέσεων, Δεν αναρτώνται.
Δεν είναι ιστιότοπος προβολής προσωπικών αντιπαραθέσεων.

Εξυπακούεται ότι τα ενυπόγραφα, αναρτούνται, χωρίς αξιολόγηση,
φυσικά και ΟΛΑ που αφορούν τα θέματα των αναρτήσεων του SITE