28 Οκτ 2016

Παρέμβαση της Πρωτοβουλίας προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το αεροδρόμιο.


Η θέση στο μέσο της πεδιάδας του Καστελλίου, όπου προβλέπεται η εγκατάσταση 
αεροδρομίου! Κατά την κατασκευή του υπολογίζεται ότι θα εκριζωθούν πάνω 
από 200.000 ελαιόδεντρα, θα ταπεινωθούν γύρω βουνά και λόφοι, όγκου 
10.7 εκατ. κυβικά μέτρα, ενώ κατά τη λειτουργία του αναμένεται η δραματική 
υποβάθμιση της γης, του νερού και της αγροτικής παραγωγής τεράστιας έκτασης 
της ενδοχώρας του Ηρακλείου.
Η Πρωτοβουλία Πολιτών για τη Διάσωση, Προβολή και Αειφόρο Ανάπτυξη της Πεδιάδος, μαζί με πολυάριθμους φορείς και συλλογικότητες της Κρήτης, συνεχίζει και εντείνει τον αγώνα της κατά της κατασκευής νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι, και προαναγγέλλει νέες δυναμικές παρεμβάσεις.
Στο πλαίσιο των ενεργειών της, η Πρωτοβουλία απέστειλε στις 20 Οκτωβρίου 2016, επείγουσα επιστολή της προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ), στην οποία διατυπώνει την πλήρη αντίθεση της στην κατασκευή νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι, σημειώνει τις σοβαρές επισφάλειες που ενέχει, τους κινδύνους που εγκυμονεί η κατασκευή του και ενημερώνει για τις αναμενόμενες σοβαρές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Απευθύνεται προς την Ε.Τ.Επ, εξαιτίας της εκκρεμότητας, και της γνωστής μέχρι σήμερα αρνητικής στάσης του πιστωτικού ιδρύματος να ανταποκριθεί στα επανειλημμένα αιτήματα των κυβερνήσεων, τουλάχιστον από το 2009 έως σήμερα, για την χρηματοδότηση, μέσω δανείων, του έργου.
Την άστοχη, από τη «σύλληψη» του, επιλογή αναδεικνύουν και στην πράξη: η πολύχρονη στασιμότητα της εξέλιξης των διαδικασιών, οι μειώσεις του φυσικού αντικειμένου, η προσπάθεια του κράτους να τεκμηριώσει και να θεσμοθετήσει εκ των υστέρων πλαίσια και όρους που να εξυπηρετούν προειλημμένες αποφάσεις, οι συνεχείς παλινωδίες, οι αλλαγές, τα «φτιασιδώματα», οι «ωραιοποιήσεις» της σύμβασης, αλλά και η έως σήμερα απροθυμία των πιστωτικών ιδρυμάτων να χρηματοδοτήσουν το έργο.

Οι επισφάλειες και τα προβλήματα του έργου
Στο πλαίσιο τις επιστολής παρατίθενται οι σημαντικές αδυναμίες του εγχειρήματος, αλλά και μια σειρά στοιχείων και πραγματικών δεδομένων τα οποία καταδεικνύουν ότι, η κατασκευή νέου αεροδρομίου στην Κρήτη και η εγκατάσταση του στην πεδιάδα του Καστελλίου, ως απάντηση στα προβλήματα του σημερινού αεροδρομίου Ηρακλείου “Νίκος Καζαντζάκης”, αποτελεί παράδειγμα κακού προγραμματισμού και σχεδιασμού. Συγκεκριμένα: