Γιατί λέμε ΟΧΙ στο ΑεροδρόμιοΜας προβάλουν ως μοναδική λύση «ανάπτυξης»  τη δημιουργία αεροδρομίου που θα εξυπηρετεί εκατομμύρια κόσμου που θα έρχεται και θα φεύγει από την Κρήτη.
Είναι όμως έτσι;
 Η αλήθεια, επιστημονικώς τεκμηριωμένη στην διεθνή πρακτική υλοποίησης έργων τέτοιας μορφής και σκοπιμότητας, αποδεικνύει για την Πεδιάδα και ευρύτερο μέρος της Ενδοχώρας του Νομού Ηρακλείου, τη δραματική περιβαλλοντική ρύπανση, στο χώρο που περιλαμβάνεται σφαιρικά γύρω από τον άξονα 6000 μέτρων που θα καλύψει το νέο αεροδρόμιο και σε ακτίνα διασποράς 18.000 μέτρων σε αέρα, έδαφος, υπέδαφος, υδροφόρο ορίζοντα, πόσιμου νερού και ότι άλλο συνεπάγεται αυτό.
ΛΕΜΕ ΟΧΙ:
  • Στις σοβαρές επιπτώσεις στην σωματική και ψυχική υγεία 22.000 κατοίκων της περιοχής.
  • Στη χωρίς επιστροφή επιβάρυνση και εγκατάλειψη της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, με συνέπεια την απώλεια γης, εργασίας και εισοδήματος.   
  • Στη δραματική αλλαγή του τρόπου ζωής με καταστροφή της οικιακής οικονομίας, την αλλοτρίωση της κοινωνικής συνείδησης, των ηθών και των εθίμων.
  • Στην καταστροφή και επιβάρυνση περιοχών ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς.
  • Στην απομάκρυνση και αποκοπή κατοίκων από τον τόπο τους.
  • Στους ξένους μεγαλο-«επενδυτές» που θα εκμεταλλεύονται τη γη, το νερό, την ενέργεια, τους ανθρώπους, χωρίς να αφήνουν στο τόπο ουσιαστικό όφελος.
ΛΕΜΕ ΝΑΙ :
  • Στη βιώσιμη ανάπτυξη της Πεδιάδας, η οποία δημιουργεί σταθερές θέσεις εργασίας και προκοπής .
  • Στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των αρχαιολογικών χώρων και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την διάσωση, την αναβάθμιση και αξιοποίηση τους.
  • Στη συντονισμένη αντίδραση και κινητοποίηση της κοινωνίας μας απέναντι σε επιλογές και παρεμβάσεις που θα ζημιώσουν ανεπανόρθωτα το φυσικό, πολιτισμικό και ανθρώπινο περιβάλλον.
  • Στην καλλιέργεια μεταξύ των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, κοινής συνείδησης στην προάσπιση και διασφάλιση των ποιοτικών στοιχείων ανθρώπινης διαβίωσης των μελλοντικών γενεών.
ΕΣΥ ΟΡΙΖΕΙΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΟΥ   
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΟΥ