17 Απρ 2009

Ένσταση κατέθεσε και η Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου

ΕΝΣΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΝΕΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μετά από τη δημοσιοποίηση στις 21 Μαρτίου 2009 της αριθμ. πρωτ. 505/17-3-2009 Ανακοίνωσης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ηρακλείου που αφορά στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Νέος Αερολιμένας Καστελίου στο Νομό Ηρακλείου Κρήτης», υποβάλλουμε ένσταση για τους παρακάτω λόγους:
1. Μη δημοσιοποίηση της ΠΠΕΑ
2. Ελλείψεις στη διαδικασία γνωμοδότησης της ΠΠΕΑ
3. Διαφορές στα χαρακτηριστικά του έργου μεταξύ ΠΠΕΑ και ΜΠΕ
4. Παράλειψη αναφοράς από τη ΜΠΕ στις κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ Β΄1486/ 10.10.2003)
5. Παράλειψη ανάλυσης των προβλημάτων και επιπτώσεων από την τουριστική ανάπτυξη στην Κρήτη και σε σχετικές μελέτες όπως η «Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης»
6. Πιθανή απόκρυψη ζητήματος αναγκαστικής μετεγκατάστασης των πλησιέστερων στο έργο οικισμών
7. Μη αιτιολογημένη χωροθέτηση χώρου εμπορικών χρήσεων
8. Υποτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το έργο

[Αφου αναλύει διεξοδικά τα παραπάνω μεταξύ αυτών καί τον παρακάτω πίνακα
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΠΕ – ΜΠΕ (Γεωμετρικά χαρακτηριστικά)
ΜΠΕ
ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ δεν αναφέρεται 6.029,5 στρ.
ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ 3.000.000 μ3 10.700.000 μ3
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ δεν υπάρχει 440 στρ.
ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ 3.000 μ 3.800 μ.
ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 70.000 μ2 70.000 μ2
ΥΔΡΕΥΣΗ 550 μ3/ημέρα 2.000 μ3/ημέρ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 150 άτομα + 2.300 άτομα +
50 άτομα για την ασφάλεια 400 αστυνομικοί
...Εάν η προοπτική των οικισμών είναι η μετεγκατάστασή τους επιβάλλεται να αναφερθεί ρητά ως κοινωνικοοικονομική επίπτωση και να προταθούν τα αναγκαία μέτρα... ]
και καταλήγει:
Για όλους τους παραπάνω λόγους, επειδή η παρούσα ασκείται νόμιμα και εμπρόθεσμα και επειδή η προσβαλλόμενη ΜΠΕ μας πλήττει σαν πολίτες και κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, ζητάμε να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις μας και να ακυρωθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το Νέο Αερολιμένα Καστελλίου Ν. Ηρακλείου. Επιφυλασσόμεθα να προβούμε στην άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματος μας ενώπιον των Ελληνικών και των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων για την ικανοποίηση της ένστασής μας.
Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα ανώνυμα σχόλια προσωπικών αντιπαραθέσεων, Δεν αναρτώνται.
Δεν είναι ιστιότοπος προβολής προσωπικών αντιπαραθέσεων.

Εξυπακούεται ότι τα ενυπόγραφα, αναρτούνται, χωρίς αξιολόγηση,
φυσικά και ΟΛΑ που αφορούν τα θέματα των αναρτήσεων του SITE