13 Δεκ 2016

Τα "Γιατί" ενάντια στην κατασκευή αεροδρομίου στην πεδιάδα του Καστελλίου, συνεχίζονται.

Τα επιχειρήματα για το ανώφελο έργο με τις καταστροφικές χωρίς επιστροφή, συνέπειες, οικονομικές, περιβαλλοντικές κ. α. , όχι μόνο στην περιοχή εγκατάστασης αλλά και σε μεγάλη έκταση της ενδοχώρας του Ηρακλείου συνεχίζονται:  


Γιατί “όχι αεροδρόμιο στο Καστέλλι” *
του Πέτρου Μάρα Σταμάτη.

 "Σκοπός αυτής της επιστολής είναι να αναδείξει τα μέγιστα προβλήματα που θα ενσκύψουν από την κατασκευή του νέου αερολιμένα μέσα στην καρδιά της Κρήτης. Προτού ξεκινήσει το έργο πρέπει πρωταρχικά να υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δημοσίου. Επειδή τέτοια σύμβαση δεν έχει ακόμα υπογραφεί, θα πάρουμε σαν “μπούσουλα” τις συμβάσεις του αερολιμένα των Σπάτων και την πώληση των 14 αερολιμένων στη Fraport, με
σκοπό να γνωρίσουν οι κάτοικοι των γύρω περιοχών τι πρόκειται να παραχωρήσουν και τι θα πρέπει να περιμένουν σαν αντισταθμιστικό όφελος. Στο άρθρο 7 της σύμβασης των Σπάτων σημειώνεται η γνωστή “ζώνη περιορισμένης ανάπτυξης”, η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη σε έκταση από τον αερολιμένα. Εκεί αναφέρεται ότι:

α) κανένα τμήμα της ζώνης δεν θα περιληφθεί σε οποιοδήποτε σχέδιο πόλεως.

β) καμία συγκατάθεση ή άδεια θα δοθεί για τη χρήση, ανέγερση ή κατασκευή οποιουδήποτε κτιρίου μέσα στη ζώνη περιορισμένης ανάπτυξης.

γ) το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα επιβάλλει περιορισμούς στη εταιρεία αεροδρομίου ή στους εργολάβους σε σχέση με τις ώρες ή τις ημέρες της εβδομάδος κατά τις οποίες θα εκτελούνται οι εργασίες.

δ) με το άρθρο 18 το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται ότι δεν θα εισάγει σε σχέση με το αεροδρόμιο οποιοδήποτε νόμο, κανόνα ή διαδικασία που θα έχει σαν αποτέλεσμα την παρεμπόδιση ή τον περιορισμό της λειτουργίας του αεροδρομίου κατά τις νυχτερινές ώρες.

ε) με το άρθρο 22 το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύεται ότι θα εγγυηθεί της χρηματοδότησης που θα δοθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων μέχρι του 50% του συνολικού κόστους.

στ) με το άρθρο 28 το Ελληνικό Δημόσιο διασφαλίζει ότι οι εργολάβοι δεν θα ευθύνονται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για ενόχληση, θόρυβο, δόνηση και ρύπανση για οποιαδήποτε εργασία, αλλά και μετέπειτα για τις προσγειώσεις και απογειώσεις των αεροσκαφών.

 Στη σύμβαση μεταξύ Fraport και Ελληνικού Δημοσίου η Ελληνική κυβέρνηση έχει υπογράψει η εταιρεία να απαλλάσσεται από τις πληρωμές του ΕΝΦΙΑ, από τις πληρωμές Δημοτικών τελών (δηλαδή Δημοτικό φωτισμό, αποχέτευση, περισυλλογή σκουπιδιών). Τα ίδια ισχύουν και για το αεροδρόμιο των Σπάτων. Στο κατοχικό αυτό ξεπούλημα αναφέρεται επίσης ότι η εταιρεία θα έχει και την αποκλειστική εκμετάλλευση των αεροδρομίων δηλαδή τις υπηρεσίες, τις ασφάλειες των εργαζομένων, την επίγεια εξυπηρέτηση των αεροσκαφών αλλά και θα εισπράττει για 40 χρόνια το σπατόσημο. Υπάρχουν πλήθος από παραχωρήσεις, όπως στα εργασιακά, τις αποζημιώσεις, τις μελέτες, το δανεισμό τις απαλλοτριώσεις, τον ανεξάρτητο μηχανικό που θα πληρώνεται από την εταιρεία, άρα δεν θα μπορεί να λειτουργεί αμερόληπτα. Η σύμβαση υποχρεώνει το κράτος να διευκολύνει με βίζες και άδειες παραμονής τους εκτός ευρωπαϊκής ένωσης υπαλλήλους που θα προσλάβει η Fraport μετά των οικογενειών τους. Θα φέρει προφανώς εργάτες χαμηλού κόστους. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να τα έχουν κατά νου οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, όπου θα κατασκευαστεί το νέο αεροδρόμιο, και να μη ζουν με αυταπάτες. Επισημαίνω δε ότι η μελέτη βιωσιμότητας και σκοπιμότητας του αεροδρομίου Καστελλίου, ουδέποτε δημοσιεύτηκε και δεν τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Για τις θέσεις εργασίας και γενικότερα για τις επενδύσεις που θα δημιουργηθούν δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από κανένα φορέα. Αφήνουν να πλανάται η εντύπωση πως θα δημιουργηθούν επιχειρήσεις, άρα και θέσεις εργασίας, και δεν εξηγούν στους πολίτες ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εμπορική δυνατότητα της περιοχής, που είναι ελάχιστη, εξαρτώμενη από τον ανθρώπινο παράγοντα που πληθυσμιακά δεν υπερβαίνει τις 8 χιλιάδες ανθρώπους. Γιατί λοιπόν να δημιουργηθεί ένα ΙΚΕΑ ή ένα ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή; Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι το LIDL της περιοχής έκλεισε λόγω μη ικανοποιητικής απόδοσης. Γιατί να ανοίξουν επιχειρήσεις στους γύρω οικισμούς αφού τα πάντα θα παρέχονται από το συμβασιούχο και εκμεταλλευτή του αεροδρομίου εντός του αερολιμένα και ταυτόχρονα θα απαγορεύεται στον ιδιοκτήτη γης να επενδύσει στη ζώνη περιορισμένης ανάπτυξης; Ποιες επιχειρήσεις υπάρχουν γύρω από τον αερολιμένα της Αλικαρνασσού; Στο Ευρωπαϊκό δίκαιο δεν ισχύει η εντοπιότητα για ιδιωτικές επιχειρήσεις, άρα κανείς δεν θα μπορεί να αναγκάσει τον ιδιώτη να κάμει πρόσληψη υπαλλήλου ή εργάτη από τους όμορους Δήμους. Καμία σύγκριση δεν μπορεί να γίνει μεταξύ του αερολιμένα των Σπάτων και του Καστελλίου. Υπάρχει μόνιμο προσωπικό και ανοιχτά γραφεία από τις πολλές αεροπορικές εταιρείες όλο το έτος στα Σπάτα, ενώ αντίθετα λόγω εποχιακού χαρακτήρα οι θέσεις εργασίας στο Καστέλλι θα είναι ελάχιστες και ολιγόμηνης απασχόλησης και εφόσον υπάρξουν. Το Υπουργείο Μεταφορών μέσω του μελετητή προβλέπει τρεις βαθμίδες απόδοσης του τουριστικού ρεύματος προς την Κρήτη. Τα 6.500.000 αφίξεων περίπου αλλοδαπών το 2016, ίσα σχεδόν που ανταποκρίθηκε στη χαμηλή προσδοκία.

 Η απόφαση της δασικής υπηρεσίας χαρακτηρίζει τη γεωργική γη της περιοχής ότι είναι υψηλής παραγωγικότητας. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναφέρει με ανακρίβεια ότι η γη είναι μολυσμένη από υπερλίπανση με στόχο να μειωθούν οι αξίες γης, άρα και οι αποζημιώσεις από τις απαλλοτριώσεις. Ζούμε στην εποχή των ισχνών αγελάδων και όχι στην εποχή που απαλλοτριώθηκε η περιοχή της Λαγκάδας. Ελπίζουμε να ανταποκριθεί το Ελληνικό Δημόσιο στις προσδοκίες των πολιτών αυτών που επιθυμούν την κατασκευή του έργου αν και πολύ φοβούμαστε ότι θα συμβεί το αντίθετο, γιατί τα παραδείγματα είναι πολλά. Θα σας αναφέρουμε μερικές απαλλοτριώσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από το Δημόσιο. α) Δημιουργία λίμνης Ιλαρίωνα στην Κοζάνη. Προσωρινή απόφαση Πρωτοδικείου 1020 - 1560 ευρώ το στρέμμα. Ο κόσμος διαμαρτυρήθηκε και υπήρξε συμφωνία με τη ΔΕΗ αύξησης της αποζημίωσης 2500 - 3000 το στρέμμα στους ποτιστικούς αγρούς και 30% αύξηση στα υπόλοιπα.

 β) Μαυροπηγή Δήμου Εορδαίας 07-12-2014. Η μείωση από τις αρχικές τιμές άγγιξε το 30% - 50%. Οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν γιατί είχαν κάμει ανάληψη του 70% των χρημάτων των αποζημιώσεων που δικαιούνταν από την πρωτόδικη απόφαση.

 γ) Στις 26 -08 - 2016 το τριμελές Εφετείο Πατρών για το δρόμο Πάτρα - Πύργος επιδίκασε χαμηλή τιμή της τάξης του 50% και σε ορισμένες περιπτώσεις έφτασε περίπου το 90% κάτω από την προσωρινή τιμή που είχε επιδικάσει το Πρωτοδικείο Αμαλιάδας.

 δ) για το τμήμα του δρόμου Γαργαλιάνοι – Ρωμανός το μονομελές Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας εξέδωσε την υπ᾽ αριθ μό 238/2011 απόφαση, η οποία καθόρισε την προσωρινή τιμή μονάδος. Με την υπ᾽αριθμό 93/ 2013 εξεδόθη απόφαση του εφετείου Καλαμάτας με την οποία καθορίστηκε η οριστική τιμή μονάδος. Το αναλογούμενο ποσό της πρωτόδικης απόφασης δεν κατατέθηκε ολόκληρο. Δεν είχε κατατεθεί αποζημίωση για τους ιδιοκτήτες που είχαν ιδιοκτησίες από 1200 - 4350μ. και από 7450 - 8300μ. Η απάντηση από τη διεύθυνση τεχνικών έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου ήταν ότι πρόκειται για πολιτική απόφαση, διότι δεν υπήρχε ολόκληρο το κονδύλιο. Μέχρι και την 07 – 01 - 2016 ακόμη δεν είχαν καταβληθεί οι αποζημιώσεις.

 Το πιο μεγάλο, όμως, ερώτημα είναι αν πότε και πού και πόσο είναι το κόστος εφόσον χρειαστεί να προσκομιστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας για την είσπραξη των αποζημιώσεων των απαλλοτριωμένων εκτάσεων με δεδομένο ότι το 90% περίπου των κατοίκων δεν έχει στην κατοχή του τέτοιους τίτλους.

 Η υιοθέτηση και ενσωμάτωση στο Εθνικό δίκαιο της χώρας στα πρότυπα της Σύμβασης του Σικάγου δημιουργεί δεδομένα που στο κεφάλαιο 3.1.2 συστήνει ότι η θέση και ο προσανατολισμός των διαδρόμων αεροδρομίου θα πρέπει κατά το δυνατόν να είναι τέτοιοι, ώστε τα ίχνη αφίξεων και αναχωρήσεων να ελαχιστοποιούν την παρέμβαση σε περιοχές που έχουν εγκριθεί για οικιστική χρήση, καθώς και άλλες ευαίσθητες από πλευρές θορύβου περιοχές πλησίον του αεροδρομίου, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα θορύβου. Στις 07 – 04 – 2009 η διεύθυνση περιβάλλοντος της τότε Νομαρχίας του νομού Ηρακλείου στην παράγραφο 1.2 αναφέρει ότι δεν περιλαμβάνεται καμία εκτίμηση για το μέλλον των οικισμών, που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο, για τους οποίους οι επιπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές με αποτέλεσμα την ανάγκη μετεγκατάστασης για κάποιους από αυτούς. Το προτεινόμενο έργο οριοθετείται σε μικρή απόσταση από τους οικισμούς Ευαγγελισμός (26,6μ.), Λιλιανό (34,2μ), Αρχάγγελος (298μ.), Αγία Παρασκευή (629μ.) Γαλενιανώ (994,5μ.) και Θραψανό (994,5μ.) από τους οποίους είναι ορατό λόγω του ανάγλυφου της περιοχής, ενώ χωροθετείται όμορα των ορίων του οικισμού Ρουσσοχώρια. Βλ. Μ.Π.Ε. Στο 1.3 αναφέρει ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι υπό εκπόνηση μελέτες σχεδιασμού τς περιοχής του Καστελλίου, προκειμένου να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις στην περιοχή. Στο 1.4 αναφέρει ότι δεν συνεκτιμήθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων που θα αποτελέσει παράγοντα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της περιοχής. Στο 1.5 ότι δεν υπάρχει καμία εκτίμηση σχετική με το θέμα των απαλλοτριώσεων δεδομένου ότι αποτελεί κύριο πόρο εισοδήματος για τους κατοίκους, δηλαδή θα υπάρξει απώλεια της τάξης του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων ευρώ ετησίως γεωργικό εισόδημα που θα απολεσθεί σε προοπτική χρόνου. Στις 24 – 04 - 2009 αποστέλλεται στον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. η απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου που στην προτελευταία σελίδα αναφέρει: αν και δεν ορίζονται από την Ελληνική νομοθεσία σαφή όρια ασφαλούς έκθεσης σε αεροπορικό θόρυβο ωστόσο είναι πρακτικά αδύνατη η υγιής ανθρώπινη ύπαρξη σε θόρυβο και κραδασμούς της τάξης των 60 dB(A). Τα παραπάνω ποσοστά αντιστοιχούν σε ολόκληρα χωριά όπως ο Αρχάγγελος, ο Ευαγγελισμός και μεγάλο μέρος του Καστελλίου τα οποία γίνονται πλέον μη βιώσιμα και είναι επιτακτική ανάγκη και απαραίτητη προϋπόθεση η μετακίνηση των κατοίκων και η μετεγκατάσταση τους. Το υπουργείο προσπαθεί να αυξήσει την ηχομονωτική ικανότητα των κατοικιών (διπλά τζάμια, μονώσεις κτιρίων) για να μπορέσει να μειώσει το θόρυβο και τους κραδασμούς κάτω από τα 60Db(A). Δεν λαμβάνει υπόψη την αντήχηση των θορύβων λόγω της τοπογραφίας της περιοχής ούτε επίσης προσθέτει στις ισοθορυβικές καμπύλες τη λειτουργία του υφιστάμενου στρατιωτικού, αλλά και άλλες πηγές θορύβων. Πιστεύουμε ότι με αυτά τα Δημόσια έγγραφα μπορούμε να προστατεύσουμε τουλάχιστον τα οικιστικά μας περιουσιακά στοιχεία.

 Το οικονομικό κόστος είναι πολύ μεγάλο και για αυτό το υπουργείο σφυρίζει αδιάφορα και προσπαθεί με ψεύτικους και ευτελείς τρόπους να λύσει το πρόβλημα. Προτείνουμε δε να αποταθούμε στα διοικητικά δικαστήρια, γιατί προσδοκούμε ότι κανένας δικαστής δεν θα θελήσει να μη στηρίξει το δίκαιο που απορρέει μέσα από Δημόσια έγγραφα. Είναι η ώρα οι εκλεγμένοι τοπικοί άρχοντες να ασχοληθούν με τη ζωή τη δική τους, αλλά και με των πολιτών που κατοικούν σε όλους τους παραπάνω οικισμούς. Ας κάνουν τοπικές συνελεύσεις και ας αποφασίσουν πριν είναι αργά. Είναι τουλάχιστον υποχρέωση τους και πρέπει να ενεργοποιηθούν. Είναι καθήκον τους να προστατεύσουν τους κατοίκους από τους αδηφάγους εργολάβους αλλά και από την απάνθρωπη εξουσία που για το εγώ της, αλλά και για την δήθεν ανάπτυξη καταστρέφει τσιμεντοποιώντας μια πεδιάδα λες και έχει πολλές στο νησί μας.

 Η προχειρότητα κατασκευής αυτού του έργου με τις τεχνικές της παραλείψεις, όπως το που θα τοποθετηθούν ή που θα χρησιμοποιηθούν τα 11.500.000 κ.μ. χώματος, η μεταφορά των καυσίμων με βυτιοφόρα, αλλά και η έλλειψη αρκετών άλλων μελετών δείχνει τη βιασύνη που έχει η πολιτεία στο να εξυπηρετήσει το πολιτικό κατεστημένο και όχι μόνο με την κατασκευή αυτού του έργου δημιουργώντας έτσι ένα τετελεσμένο γεγονός. Διαβούλευση ουσιαστικά ποτέ δεν υπήρξε, γιατί ουδέποτε δημοσιεύτηκε ή αναρτήθηκε στο διαδίκτυο η μελέτη βιωσιμότητας και σκοπιμότητας του έργου παραβαίνοντας έτσι η πολιτεία τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και γενικότερα το νόμο". 

* Πέτρου Μάρας Σταμάτης, Εφ. “Πατρίς” Ηρακλείου, 7 Δεκεμβρίου 2016, σελ. 8 και 
http://www.patris.gr/articles/308076?PHPSESSID=sb86r9v2rmuls2ibgs1um9h4r7#.WEl-17KLSUk


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα ανώνυμα σχόλια προσωπικών αντιπαραθέσεων, Δεν αναρτώνται.
Δεν είναι ιστιότοπος προβολής προσωπικών αντιπαραθέσεων.

Εξυπακούεται ότι τα ενυπόγραφα, αναρτούνται, χωρίς αξιολόγηση,
φυσικά και ΟΛΑ που αφορούν τα θέματα των αναρτήσεων του SITE