16 Φεβ 2011

Ο υπουργός απομακρύνει την ΕτΕ για τη διενέργεια του διαγωνισμού

Η με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΠ/ΑΚ/Φ1.1/324 της 9-2-2011, απόφαση του υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ λύει την σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Εθνικής τράπεζας της Ελλάδας για την διενέργεια του διαγωνισμού για το αεροδρόμιο:

"Αποδοχή της από 1-2-2011 Αίτησης του Εξειδικευμένου Οργανισμού «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ε.Τ.Ε. Α.Ε.)» για Λύση της από 5-8-2009 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη διενέργεια
του Διαγωνισμού για την ανάθεση με Σύμβαση Παραχώρησης του Αεροδρομίου Καστελλίου Ν. Ηρακλείου Κρήτης και των οδικών συνδέσεων αυτού"

   Στο έγγραφο αναφέρεται ότι η ΕτΕ δεν πρόσφερε καμιά υπηρεσία από την 5-8-2009 μέχρι σήμερα. Αυτό δείχνει την προχειρότητα, αλλά και την υποκρισία αυτών που σε κάθε ευκαιρία αναγγέλλουν την δημοπράτηση, κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου στο Καστέλλι...
    Αυτό όμως έχει επιπτώσεις στο αναπτυξιακό έλλειμμα της περιοχής. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Πεδιάδα είναι από τις πλουσιότερες περιοχές της Κρήτης σε φυσικούς πόρους και ιδανική περιοχή ανάπτυξης ποιοτικού πρωτογενούς τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία,) σε συνδυασμό με άλλες ήπιες δραστηριότητες (π.χ. εναλλακτικές μορφές τουρισμού) δεδομένα που έχουν μείνει αναξιοποίητα, λόγω και της συζήτησης που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια για το αεροδρόμιο. Αρκετοί άνθρωποι ήδη αποφεύγουν  να εγκατασταθούν και να επενδύσουν στην περιοχή εξαιτίας της επικείμενης απειλής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα ανώνυμα σχόλια προσωπικών αντιπαραθέσεων, Δεν αναρτώνται.
Δεν είναι ιστιότοπος προβολής προσωπικών αντιπαραθέσεων.

Εξυπακούεται ότι τα ενυπόγραφα, αναρτούνται, χωρίς αξιολόγηση,
φυσικά και ΟΛΑ που αφορούν τα θέματα των αναρτήσεων του SITE