7 Σεπ 2011

Το Ρυθμιστικό (17 προ-«Καλλικράτη» Δήμων) του Ηρακλείου στο τραπέζι.


Πηγή χάρτη: http://www.ypeka.gr

 Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2011 μπορούν, οι φορείς του τόπου (Περιφέρεια, Δήμοι, Σύλλογοι κλπ.)  ομάδες πολιτών  και μεμονωμένοι πολίτες, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις, τις απόψεις τους , ενστάσεις, σχόλια κλπ. για τη μελέτη: «Ρυθμιστικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Ηρακλείου», στα πλαίσια της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το «Ρυθμιστικό του Ηρακλείου» αφορά, όχι βεβαίως μόνο το Δήμο Ηρακλείου, αλλά σχεδόν τα 2/3 του Νομού, δηλαδή την εδαφική περιφέρεια 17 προ «Καλλικράτη» Δήμων .

 Η Α’ Φάση της μελέτης (για την οποία γίνεται η διαβούλευση), η οποία εκπονείται από τη «Χωροδυναμική Περιβάλλον Ανάπτυξη, Έφη Καραθανάση & Συνεργάτες Ε. Ε», (Αγαθουπόλεως   3, ΑΘΗΝΑ,  τ. κ. 112 57, ΦΑΞ: 210.8676996), παρουσιάστηκε στις 28 Ιουλίου 2011 και αφορά την καταγραφή και αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης, ενώ προτείνονται τρία εναλλακτικά «σενάρια», για την συνέχεια και εξέλιξη της (Β’ Φάση).

 Η συμμετοχή στη διαβούλευση με τις απόψεις και τις παρατηρήσεις μας είναι κρίσιμη, καθώς με βάση την αποτίμηση της σημερινής κατάστασης κάθε περιοχής και με αφετηρία κάποιο από τα προτεινόμενα «σενάρια» της Α’ φάσης, θα γίνει στη συνέχεια η τελική πρόταση του Ρυθμιστικού, ενώ η θεσμοθέτηση του στη συνέχεια θα προδιαγράψει και θα καθορίσει το «δρόμο», τα χαρακτηριστικά και το είδος της ανάπτυξης του συνόλου σχεδόν του πρώην Νομού Ηρακλείου, αλλά και κάθε περιοχής ξεχωριστά.

 Δήμοι, Επιμελητήρια, άλλοι φορείς ετοιμάζουν τις παρατηρήσεις τους, ενώ  μαζί με στελέχη υπηρεσιών, πρόκειται να συμμετέχουν, την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου, στις εργασίες της δεύτερης συνεδρίασης της Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία συστήθηκε για το σκοπό αυτό (Αίθουσα Περ/κού Συμβουλίου, Πλ. Ελευθερίας, Ηράκλειο).

 Η Α’ Φάση (Μέρος Ι και Μέρος ΙΙ) της μελέτης του Ρυθμιστικού και άλλες πληροφορίες βρίσκονται, για ενημέρωση όλων, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:   http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232

Οι Απόψεις για την A’  Φαση της μελέτης « Ρυθμιστικό  σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος οικιστικού συγκροτήματος Ηρακλείου» μπορούν να σταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση:


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Τμήμα Α Ομάδα Γενικών Θεμάτων / Ρυθμιστικά Σχέδια

Αμαλιάδος 17

115 23 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 6460 709
ΦΑΞ:210  6427685
(Αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση ότι θα διευκόλυνε να σταλούν συγχρόνως και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: a.arvanitaki@dpols.minenv.gr)
θα μπορούσαν επίσης να κοινοποιηθούν ταυτόχρονα, και στην αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα ανώνυμα σχόλια προσωπικών αντιπαραθέσεων, Δεν αναρτώνται.
Δεν είναι ιστιότοπος προβολής προσωπικών αντιπαραθέσεων.

Εξυπακούεται ότι τα ενυπόγραφα, αναρτούνται, χωρίς αξιολόγηση,
φυσικά και ΟΛΑ που αφορούν τα θέματα των αναρτήσεων του SITE