14 Απρ 2011

ας κάνουμε το αίσχος αισχρότερο, δημοσιεύοντάς το. (II)

Ρύθμιση του ν. 2338/1995 για την κατασκευή και λειτουργία του «Ε Βενιζέλος»  επέβαλε την υποχρεωτική διάθεση ποσοστού τουλάχιστον 10% από τα έσοδα αξιοποίησης της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού για τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών στα Μεσόγεια και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους.

Ένα δίκαιο και εύλογο αντάλλαγμα, που οι τοπικές κοινωνίες συμφώνησαν με την κεντρική διοίκηση, για την αντιμετώπιση των δραστικών συνεπειών από τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου, τη ριζική μεταβολή του τρόπου ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής και τη δέσμευση δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων γύρω από αυτό. Ένα δικαίωμα νόμιμης προσδοκίας που θεμελίωσε ο ν. 2338/1995 στους δήμους των Μεσογείων, τώρα καταργείται με το άρθρο 42 του νομοσχεδίου για την αξιοποίηση του Ελληνικού. Σας παραθέτουμε την ομόφωνη απόφαση του δήμου Κρωπίας για το θέμα...
 Ομόφωνη απόφαση (Αρ.71/2011)στο έκτακτο δημοτικό συμβούλιο Κορωπίου της 18ης Μαρτίου 2011 για το ζήτημα του άρθρου 42
 Στο σημερινό έκτακτο δημοτικό συμβούλιο με θέμα το άρθρο 42 του σχεδίου νόμου για την «καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητος του Υπουργείου Οικονομικών» που συζητιέται αυτές τις ημέρες  στη Βουλή εκφράστηκε η έντονη αντίθεση όλων των δημοτικών συνδυασμών του Κορωπίου (Νέο Ξεκίνημα, Αναγέννηση, Λαϊκή Συσπείρωση Κορωπίου) στις διατάξεις του προαναφερόμενου άρθρου. Με το άρθρο 42 του προαναφερόμενου νομοσχεδίου προβλέπεται η σύσταση ανώνυμης εταιρίας για την αξιοποίηση έκτασης  του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού. Το εν λόγω άρθρο επί της ουσίας καταργεί το άρθρο 9 του ν. 2338/1995 « Κύρωση σύμβασης ανάπτυξης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα , ίδρυση της εταιρίας "Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ", έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις».
Ειδικότερα : Με την κατάργηση  του άρθρου 9 του ν.2338/1995 από την επιχειρούμενη ψήφιση νόμου και ειδικότερα του φερόμενου υπό ψήφιση άρθρου 42 του εν λόγω νομοσχεδίου:  Πρώτον,  ακυρώνονται επί της ουσίας οι αντισταθμιστικές ρυθμίσεις, που νόμιμα και δίκαια το 1995  θεσπίστηκαν και εν συνεχεία καθορίστηκαν με το άρ. 10 του . 3631/2008  για την περιοχή των Δήμων των Μεσογείων.  Δεύτερον,  ακυρώνει   την προσδοκία απόκτησης ενεργού περιουσιακού δικαιώματος στους Δήμους των Μεσογείων και δίδει το δικαίωμα απόλυτης εκμετάλλευσης και πλουτισμού από τα προκύπτοντα έσοδα στην υπό σύσταση ανώνυμη εταιρία που κατά το νομοσχέδιο προς ψήφιση είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ».
 Έτσι  καταργείται με την επίμαχη διάταξη του άρθρου 42 η δυνατότητα είσπραξης εσόδων - αντισταθμιστικών - ανταποδοτικών τελών και για τους Δήμους των Μεσογείων όπως είχαν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2338/201995 [1] και το άρθρο 10 του ν. 3631/ 2008[2].  Την κατάργηση των δημοτικών εσόδων και των αντισταθμιστικών - ανταποδοτικών τελών από τη λειτουργία του αεροδρομίου των Σπάτων προς όφελος της υπό ψήφισης σύστασης της ως άνω ΑΕ και του ανωτέρω άρθρου  θεωρούμε παράνομη και αντισυνταγματική και λίαν επιζήμια για τους Δήμους μας.
Για τους λόγους αυτούς ζητούμε  την τροποποίηση του υπό ψήφιση άρθρου 42 του ως άνω νομοσχεδίου με την απαλοιφή  των διατάξεων του που αφορούν στη μη απόδοση του 10%  των εσόδων οιουδήποτε φορέα στους Δήμους των Μεσογείων μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο Δήμος  μας. Κατ' αυτόν τον τρόπο επιφυλασσόμεθα να διαφυλάξουμε και να προασπίσουμε με κάθε νόμιμο μέσο τα δικαιώματά μας.
   Στις 20 Μαρτίου 2011 πραγματοποιήθηκε η έκτακτη ενημερωτική εκδήλωση όλων των φορέων των Μεσογείων και των βουλευτών Αττικής, σχετικά με το θέμα που έχει ανακύψει. Όλοι οι ομιλητές εξέφρασαν την έντονη αντίδραση τους στην επιχειρούμενη ρύθμιση. Μεταξύ άλλων, τον λόγο έλαβε , ο πρώην Δήμαρχος Κρωπίας Κωνσταντίνος Γκίκας, όπου ενημέρωσε για τους αγώνες της τότε δημοτικής αρχής για να υπάρξουν αντισταθμιστικές ρυθμίσεις αλλά και για τις μετρήσεις περιβαλλοντικής ρύπανσης που γίνονταν στα διοικητικά όρια του Δήμου.
 Ο έγκριτος νομικός κ. Απ. Παπακωνσταντίνου ανέφερε: «Είναι σαφές ότι η ρύθμιση αυτή του νόμου προβλέφθηκε ως αντιστάθμισμα για τις σημαντική περιβαλλοντική και κοινωνική επιβάρυνση που επήλθε στην περιοχή των Μεσογείων από τη λειτουργία του νέου Αεροδρομίου. Η πάροδος του χρόνου δικαίωσε, άλλωστε, τον νομοθέτη. Πράγματι, οι μεγάλες κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών αυτών από τη λειτουργία του «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» βεβαιώνουν του λόγου το ασφαλές ...; Ως πολίτης, θα μπορούσα, πάντως, να σας πω ότι η υπαναχώρηση αυτή του κράτους δεν προάγει βασικές αρχές του νομικού και του πολιτικού μας πολιτισμού. Πράγματι, δημιουργείται η αίσθηση στον πολίτη ότι δεν υπάρχει συνέχεια και συνέπεια εκ μέρους της κρατικής εξουσίας, αφού αυτό που θεσπίζεται ως περιουσιακό δικαίωμα των Δήμων και, κατ' επέκταση, των κατοίκων των Μεσογείων, αύριο μπορεί να καταργηθεί και μάλιστα με χαρακτηριστική ευκολία. Σας επισημαίνω ότι με τα ποσά που θα χορηγούνταν, με βάση τον νόμο του 1995, για τους Δήμους των Μεσογείων από την αξιοποίηση της εκτάσεως του Ελληνικού θα επιλύονταν χρόνια προβλήματα των περιοχών αυτών και θα αναβαθμιζόταν καθοριστικά η ποιότητα ζωής των κατοίκων τους. Άρα είναι ζήτημα κυριολεκτικά βιοτικής σημασίας για τους κατοίκους των Μεσογείων ...;»
   Τι συμβαίνει στην περιοχή μας ( Καστέλλι) μετά από την αποκάλυψη της εφημερίδας ΠΑΤΡΙΣ για το σχέδιο διακήρυξης του αεροδρομίου;
Τα παπαγαλάκια των εργολάβων ψελλίζουν ότι τα θέματα που δεν αναφέρονται δηλαδή οι συνδετήριοι κόμβοι στο Καστέλλι θα προβλεφθούν με προγραμματική σύμβαση και άλλες ανοησίες.   
Για το περιβαλλοντικό κόστος και την αναγκαία μετεγκατάσταση των οικισμών που θίγονται δεν αναφέρουν τίποτα.
·        Μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στις αόριστες υποσχέσεις της πολιτείας, όταν σε μια νύχτα διαγράφει νομοθετημένες υποχρεώσεις όπως η απόδοση του 10% από την αξιοποίηση του Ελληνικού;
·        Μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις για την τήρηση της νομοθεσίας, όταν με τον περιβόητο νόμο fast truck παρακάμπτει αποφάσεις της δικαιοσύνης, όπως επιχειρεί με την επένδυση στη μονή Τοπλού;
Γιατί να τους πιστέψουμε όταν οι πολιτικοί ταγοί του τόπου μας λένε «δεν σας κάνουν αυτά που ζητάτε», λες και αυτοί είναι άμοιροι ευθυνών.... 

2 σχόλια:

  1. Οι αγώνες χρειάζονται σοβαρή νομική υποστήριξη για να έχουν αποτελέσματα. Οι Δήμοι των Μεσογείων έχουν επιλέξει έγκριτο και γνωστό νομικό και γραφείο που μπορεί να διαπραγματευτεί με το κράτος. Σήμερα έτσι γίνονται οι σοβαρές κινήσεις από τους Δήμους... Στο Καστέλι μας ισχύει το ίδιο; Επιτέλους τις αποφάσεις πρέπει να λαμβάνουν σύγχρονοι και δυναμικοί άνθρωποι...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Οι αγώνες κερδίζονται επίσης και με τη συμμετοχή καιτη συνέργεια. Με την σύσταση της Πρωτοβουλίας των Πεδιαδιτών επιδιώκουμε την πραγματική ανάπτυτξη της Πεδιάδας, που μπορεί να βασίζεται στις δικές της ιδιαιτερότητες και δυνάμεις (και η οποία τότε συμβάλλει στην όυσιαστική ανάπτυξη της Κρήτης). Οι συνάξεις της Πρωτοβουλίας είναι εντελώς δημόσιες, με ανοιχτές πόρτες σε όλους και μάλιστα επιζητούμε την θετική ενέργεια, την ανισιοτελή σκέψη, την καθαρή άποψη του καθενός μας συμμετοχή πιστεύοντας. Θα είναι χαρά μας να σας δεχθούμε σε μια από τις επόμενες συναντήσεις μας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα ανώνυμα σχόλια προσωπικών αντιπαραθέσεων, Δεν αναρτώνται.
Δεν είναι ιστιότοπος προβολής προσωπικών αντιπαραθέσεων.

Εξυπακούεται ότι τα ενυπόγραφα, αναρτούνται, χωρίς αξιολόγηση,
φυσικά και ΟΛΑ που αφορούν τα θέματα των αναρτήσεων του SITE