4 Σεπ 2009

Διαπιστώσεις και ερωτήματα μου

Μετά την εξαγγελία του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για το αεροδρόμιο, εξέτασα με προσοχή όλη την ανακοίνωση και μπήκα στον πειρασμό να εξετάσω το νομοθετικό πλαίσιο, σύμφωνα με τον οποίο θα εκτελεστεί το έργο. Διαπίστωσα ότι σχεδόν κανένα από τα αιτήματα που έχει θέσει το Δημοτικό Συμβούλιο Καστελλίου, προκειμένου να συναινέσει στην κατασκευή του αεροδρομίου, δεν έχει υλοποιηθεί.

Συγκεκριμένα:

Απαλλοτριώσεις. Είναι στον αέρα. Το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρθηκε, παραπέμπει στο σώμα ορκωτών εκτιμητών. Στην εκτίμηση του, το σώμα, λαμβάνει υπόψη του όλες τις παραμέτρους. Θυμηθείτε στην μελέτη περιβαντολογικών επιπτώσεων αναφέρεται ότι η γη είναι μολυσμένη. Θα ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό της αξίας της;

Απώλεια εισοδήματος γι’ αυτούς που θα χάσουν τη περιουσία τους. Καμιά αναφορά.

Καμιά αναφορά για τις αγροτικές περιουσίες που θα επιβαρυνθούν και τα προϊόντος τους θα είναι ακατάλληλα.

Μετεγκατάσταση. Το παραπέμπει στην εταιρεία που θα αναλάβει την κατασκευή του έργου, χωρίς καμιά δέσμευση. Απλά αναφέρει ότι θα γίνουν μελέτες, κατόπιν εορτής, και μετά θα κριθεί ποιοι θα μετεγκατασταθούν. Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι.

Περιβαντολογικό τέλος. Αναφέρει ότι 1% από τον ακαθάριστο κύκλο εργασιών της εταιρείας θα δεσμεύεται και θα κατανέμεται στους Δήμους της περιοχής, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού. Με ποιο τρόπο; το αφήνει ανοικτό.

ΕΡΩΤΗΜΑ προς το Δημοτικό Συμβούλιο;

Μήπως πρέπει να πει ένα ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΙ τουλάχιστον στην εξαγγελία, ανεξάρτητα αν οι εκλογές ίσως φρενάρουν τις όποιες εξελίξεις ώστε να δώσει ένα μήνυμα και στους επόμενους;

ΜΜΖ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα ανώνυμα σχόλια προσωπικών αντιπαραθέσεων, Δεν αναρτώνται.
Δεν είναι ιστιότοπος προβολής προσωπικών αντιπαραθέσεων.

Εξυπακούεται ότι τα ενυπόγραφα, αναρτούνται, χωρίς αξιολόγηση,
φυσικά και ΟΛΑ που αφορούν τα θέματα των αναρτήσεων του SITE