28 Μαρ 2009

Προχειρότητα και ελλιπή στοιχεία διαπιστώνει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

Προχειρότητα και ελλιπή στοιχεία της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του αεροδρομίου Καστελίου διαπιστώνει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας που ζητά να απορριφθεί η ΜΠΕ! Την εισήγηση υπογράφουν οι κ. Ν. Καμπάνης, Ιω. Αλμπαντάκη, Αντ. Παπαδάκης, που μεταξύ άλλων τονίζουν την ανυπαρξία βιολογικού καθαρισμού: “Από τον έλεγχο της ΜΠΕ του νέου αεροδρομίου, σας πληροφορούμε ότι αναφέρεται περιπληπτικά ο τρόπος συλλογής - επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών αποβλήτων, και συγκεκριμένα: Σε πλήρη λειτουργία του αεροδρομίου προκύπτουν τα παρακάτω απόβλητα: Α) Αστικά λύματα Β) Βιομηχανικά απόβλητα και Γ) Επιφανειακές απορροές και όμβρια ύδατα που περιέχουν προϊόντα έκπλυσης του διαδρόμου προσγειωσης και απογείωσης Επ αυτών παρατηρούμε τα παρακάτω: Οσον αφορά τα αστικά λύματα, αναφέρεται ένας τυχαίος αριθμός ημερήσιας ποσότητας λυμάτων (2000 κμ.) χωρίς να γίνεται υπολογισμός από ποιους τομείς απορρέουν και βάσει ποιων στοιχείων γίνονται οι υπολογισμοί. Οσον αφορά τα βιομηχανικά απόβλητα, δεν αναφέρεται κανένα ποιοτικό χαρακτηριστικό τους ούτε η ποσότητα αυτών καθώς επίσης και ο τρόπος προεπεξεργασίας τους προκειμένου να εξομοιωθούν με τις παραμέτρους των αστικών λυμάτων για να καταλήξουν στον κεντρικό βιολογικό καθαρισμό του έργου. Για την τελική διάθεση των παραπάνω επεξεργασμένων αποβλήτων, προβλέπεται επιφανειακή διάθεση (άρδευση) του περιβάλλοντος χώρου του αεροδρομίου χωρίς να ορίζεται η έκταση άρδευσης καθώς και εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα τη περιοχής”, αναφέρουν και επισημαίνουν: “Ο τρόπος αυτός διάθεσης με εμπλουτισμό των υδροφόρων οριζόντων χαρακτηρίζεται επιεικώς απαράδεκτος, διότι πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους υδροφόρους ορίζοντες της Κρήτης με νερό άριστης ποιότητας από το οποίο υδρεύονται οι δήμοι: α) Ηρακλείου, β) Καστελίου, γ) Θραψανού και δ) Αρκαλοχωρίου. Οσον αφορά την τελική διάθεση των επιφανειακών απορρών από όμβρια ύδατα που περιέχουν προϊόντα έκπλυσης (υδρογονάνθρακες) του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης κλ.π, προτείνεται η διάθεσή τους μέσω αγωγού μετά από προεπεξεργασία, η οποία δεν αναφέρεται, πιθανώς καθίζηση, στο χείμαρρο Θραψανού. Η παραπάνω διάθεση απαιτεί καθορισμό αποδέκτη με απόφαση νομάρχη μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και συγκρότηση της γνωμοδοτικής επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 της Ειβ/221/65 Υγειονομικής Διάταξης, η οποία αποφαίνεται καταρχάς αν είναι επιτρεπτή ή όχι η διάθεση στο συγκεκριμένο αποδέκτη και σε καταφατική περίπτωση καθορίζει τις χρήσεις των νερών του αποδέκτη, το σημείο εκβολής και τους ειδικούς όρους διάθεσης και προηγείται της έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων”. Και οι επόπτες Δημόσιας Υγείας καταλήγουν: “Μετά απ’ αυτά, γνώμη μας είναι ότι δεν πρέπει να προχωρήσει η έγκριση της ΜΠΕ του έργου από την αρμόδια επιτροπή και στη συνέχεια από το Νομαρχιακό Συμβούλιο εάν δεν τηρηθούν τα στάδια τα οποία προηγούνται της έγκρισης της ΜΠΕ”. ("ΠΑΤΡΙΣ" 27/3/2009)
Τι εχει γινει στα Μεσογεια με τα απόβλητα: Α) Αστικά λύματα Β) Βιομηχανικά απόβλητα και Γ) Επιφανειακές απορροές και όμβρια ύδατα που περιέχουν προϊόντα έκπλυσης του διαδρόμου προσγειωσης και απογείωσης ; Αν δεν έκαναν οι κάτοικοι αναφορές (2004) στον Συνήγορο του Πολίτη,με την οποίες διαμαρτυρόνταν για παράνομη διοχέτευση υγρών αποβλήτων και όμβριων υδάτων, προερχόμενων από τους χώρους του ΔΑΑ, σε αγρούς, αμπέλια και λοιπούς αποδέκτες εκτός του ΔΑΑ, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
Δεν υπήρχε Μελέτη Επεξεργασίας και διάθεσης Υγρών Αποβλήτων.
Τα επεξεργασμένα απόβλητα από τη Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αστικού Τύπου Αποβλήτων του ΔΑΑ βρίσκονταν συστηματικά από τον Απρίλιο του 2001 εκτός θεσμοθετημένων ορίων όσον αφορά το άζωτο (N) και το φώσφορο (P).
Δεν υπήρχε Μονάδα Προεπεξεργασίας των Βιομηχανικών Αποβλήτων της Τεχνικής Βάσης της Ολυμπιακής Αεροπορίας, παρότι υπήρχε σχετικός όρος στη σύμβαση.
Δεν υπήρχε επαρκές δίκτυο διάθεσης, μέσω επιφανειακής άρδευσης, των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων εντός του ΔΑΑ με αποτέλεσμα αυτά να οδηγούνται, τουλάχιστον τον χειμώνα, εκτός του Αεροδρομίου κατακλύζοντας παρακείμενους αγρούς και αμπέλια.
Δεν υπάρχει εγκεκριμένος αποδέκτης των επεξεργασμένων ομβρίων υδάτων του ΔΑΑ, τα οποία εξέρχονται από τη Νότια Πύλη αυτού. Δεν υπάρχει εγκεκριμένος αποδέκτης των ομβρίων υδάτων του ΔΑΑ, τα οποία εξέρχονται από τη Βόρεια Πύλη αυτού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα ανώνυμα σχόλια προσωπικών αντιπαραθέσεων, Δεν αναρτώνται.
Δεν είναι ιστιότοπος προβολής προσωπικών αντιπαραθέσεων.

Εξυπακούεται ότι τα ενυπόγραφα, αναρτούνται, χωρίς αξιολόγηση,
φυσικά και ΟΛΑ που αφορούν τα θέματα των αναρτήσεων του SITE