17 Νοε 2009

Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας

Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 6474/13-11-2009 προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι 226 κάτοικοι της Πεδιάδος και η Οικολογικής Παρέμβαση Ηρακλείου ζητούν να ακυρωθεί η με αριθ. Πρωτ. 143779/28.08.2009 ΚΥΑ με την οποία εκρίθησαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το «Νέο Αερολιμένα Καστελλίου στο Νομό Ηρακλείου Κρήτης και για την οδική του σύνδεση με τον Βόρειο Οδικό Άξονα και την οδό Ηρακλείου-Μάρθας, καθώς και κάθε άλλη συναφής διοικητική πράξη ή παράλειψη ή πράξη εκδοθείσα στο πλαίσιο σύνθετης διοικητικής ενέργειας.
Οι λόγοι για τους οποίους θα πρέπει ν’ ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη είναι οι ακόλουθοι:
1. Διαφορές στα βασικά χαρακτηριστικά και τις διαστάσεις των έργων μεταξύ Περιβαλλοντικής Προκαταρτικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕ) και Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
1.1 Μήκος διαδρόμου στη ΜΠΕ εξετάζεται αερολιμένας με διάδρομο απογείωσης μήκους 3800 μ., ενώ στην ΠΠΕ εξετάστηκε και αξιολογήθηκε μήκος διαδρόμου 3000 μ.
1.2 Στη ΠΠΕ δεν προβλέπεται μελλοντική σύνδεση του αερολιμένα με το στρατιωτικό αεροδρόμιο, ενώ στην ΜΠΕ προβλέπεται μελλοντική σύνδεση του αερολιμένα έτσι ώστε να εκτελούνται ταυτόχρονα απογειώσεις και προσγειώσεις αεροσκαφών.
1.3 Στην ΠΠΕ δεν προτείνεται νέο οδικό δίκτυο αλλά βελτιώσεις του υπάρχοντος, ενώ η προσβαλόμενη απόφαση εκδόθηκε στη βάση ΜΠΕ που προβλέπει την κατασκευή νέας οδικής σύνδεσης προς εξυπηρέτηση του αεροδρομίου.
1.4 Στην ΠΠΕ δεν θίγεται θέμα μελλοντικής εμπορικής δραστηριότητας ενώ στην ΜΠΕ προτείνεται η δέσμευση έκτασης 440 στρεμμάτων για εμπορικές δραστηριότητες.
1.5 Στη ΠΠΕ δεν διασαφηνίζεται αν θα λειτουργήσει υποστηρικτική εγκατάσταση συντήρησης αεροσκαφών ενώ στην ΜΠΕ αναφέρεται ότι θα λειτουργήσει εγκατάσταση συντήρησης αεροσκαφών.
2. Σώρευση περιβαλλοντικών ορών δυο αυτοτελών και διακριτών έργων. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αφορά δυο διακριτά έργα, τον αερολιμένα και την οδική του σύνδεση, για τα οποία προηγήθηκε αυτοτελής και ξεχωριστή διαδικασία εκτίμησης και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων (υποβολή ξεχωριστών ΠΠΕ, αυτοτελή ΠΟΑ και υποβολή ΜΠΕ) που όμως δεν κατέληξε στην έγκριση διακριτών για κάθε έργο περιβαλλοντικών όρων καθίστα την προσβαλόμενη πράξη παράνομη και γι’ αυτό ακυρωτέα.
3. Μη συνυπογραφή από τον κατά νόμο συναρμόδιο Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Η εγκατάσταση και λειτουργία του νέου αερολιμένα σε άμεση γειτνίαση με το υφιστάμενο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Καστελλίου και από την εγκριθείσα σύνδεση αυτού με το επίδικο αεροδρόμιο ώστε να εξυπηρετηθούν οι λειτουργικές ανάγκες του τελευταίου διακυβεύονται τα συμφέροντα της Εθνικής Άμυνας της Χώρας, αρμόδιος για την προάσπιση των οποίων είναι κατά νόμο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Η τυχόν δε συνυπογραφή της προσβαλόμενης ΚΥΑ από τον ΥΕΘΑ θα δήλωνε τη συναίνεση του για την εγκριθείσα και επικείμενη σύνδεση, κοινή εξυπηρέτηση και λειτουργία των δυο αεροδρομίων αλλά και για την παραχώρηση της χρήσης του στρατιωτικού για τις ανάγκες του πολιτικού αεροδρομίου κατά τρόπο που να μην απειλούνται τα συμφέροντα και οι σκοποί της εθνικής ασφάλειας και άμυνας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα ανώνυμα σχόλια προσωπικών αντιπαραθέσεων, Δεν αναρτώνται.
Δεν είναι ιστιότοπος προβολής προσωπικών αντιπαραθέσεων.

Εξυπακούεται ότι τα ενυπόγραφα, αναρτούνται, χωρίς αξιολόγηση,
φυσικά και ΟΛΑ που αφορούν τα θέματα των αναρτήσεων του SITE